--- HİZMETLERİMİZ ---

UZMAN DESTEĞİ

Herhangi bir problem durumunda konunun nedenini bulmaktan da önce, konuyu kontrol altına almak önceliktir.

KVKK DANIŞMANLIĞI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere erişilmesini önlemek ile kişi...

LEGIONELLA RİSK DEĞERLENDİRMESİ

13.05.2015 tarih ve 29354 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış “Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince, içerisinde kayıt f...

SAĞLIKLI TATİL SİSTEMİ (Safe To Stay)

Hijyen performansınızı işletmenin tamamı için ele alan sistemimizdir. Bu çalışmaların amacı hijyen risklerinizi daha olmadan öngörerek risklerinizi minim...

ÇOCUK HİJYENİ

En kıymetli misafirleriniz olan çocukların güvenliği şüphesiz hassasiyet ister. Özellikle çocukluk çağına has bulaşıcı hastalıklardan korunmak ve genel h...

GIDA GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ

Yeni inşaat halinde veya tadilat aşamasında olabilirsiniz veya hem altyapısal hem de operasyonel tüm süreçlerinizi detaylı gözden geçirmeye ihtiyaç duyabil...

ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETİ / ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

ISIS Çevre, çevre mevzuatının gereklilikleri doğrultusunda çevre yönetimi hizmeti sunar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre Danışmanlık ...

TRAVELIFE DANIŞMANLIĞI

Travelife uluslararası sürdürülebilirlik sertifika programıdır. Dünya çapında 1300 üye otelin çevresel, sosyal ve ekonomik konulardaki etkilerini iyileştirm...

ÇEVREYE DUYARLI TESİS (YEŞİL YILDIZ) DANIŞMANLIĞI

Yeşil Yıldız, Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi, sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin ç...

EU ECOLABEL DANIŞMANLIĞI

Avrupa Ecolabel işletmelerin çevreye duyarlı ürün ve hizmet üretmeye ve pazarlamaya teşvik etme amacında olan gönüllü bir etiketlendirme ve standart program...