ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETİ / ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

ISIS Çevre, çevre mevzuatının gereklilikleri doğrultusunda çevre yönetimi hizmeti sunar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi’ne dayalı olarak uzman kadromuz tarafından yerine getirilir. İşletmelerin kuruluş aşamasından üretime geçme aşamasına kadar çevre mevzuatı kapsamında almak zorunda oldukları izin ve lisansları ISIS Çevre’nin tesislere atayacağı “Çevre Görevlisi” ile Çevrim içi Çevre izinleri sistemi üzerinden başvurularak yönetilir.

 

 

 

 

Çevre Yönetim Hizmeti ile;

 • İşletmelerin «Çevre Bilgi Sistemine» kayıt edilmesi
 • ÇİLY kapsamında yer alan işletmelere «Emisyon, Gürültü, Atık Su Desarjı, Derin Deniz Desarjı» konulu Çevre İzinlerinin alınması
 • ÇED, görüş, kapsam dışı ve muafiyet yazılarının Alınması
 • İl müdürlüğü uygunluk yazılarının alınması,
 • Geçiçi Faaliyet Belgelerinin alınması,
 • Çevre İzin ve Lisans Belgelerinin alınması,
 • Aylık Değerlendirme Raporlarının hazırlanması
 • Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması,
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlandırılması,
 • Endüstriyel (Tehlikeli & Tehlikesiz) Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması,
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Eğitim Çalışmalarının Yapılması,
 • Çevre Mevzuatları Kapsamında Beyan / Bildirim Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi,
 • Atık Gönderim Çalışmalarının Organizasyonu,
 • Atıkların kaynağında ayrıştırılmasında rehberlik edilmesi
 • İkiz Çevre Dosyalarının hazırlanması ve takip edilmesi
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İl Müdürlükleri tarafından yapılan denetimlere eşlik edilmesi
 • Çalışanlara eğitim verilmesi ve özendirici çalışmaların düzenlenmesi,
 • İşlerini sizinle birlikte sizin adınıza yürütürüz.