ÇEVREYE DUYARLI TESİS (YEŞİL YILDIZ) DANIŞMANLIĞI

Yeşil Yıldız, Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi, sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla Turizm ve Kültür Bakanlığı kontrolünde gerçekleştirilen bir eko etiketleme çalışmasıdır.

Yeşil Yıldız Sertifikası mevcut ve yeni konaklama tesislerine verilebilmektedir. ‘’Yönetim’’, ‘’Eğitim’’, ‘’Ekolojik Mimarlık’’,  ‘’Enerji’’ gibi başlıkları içeren 10 ana kategoriden oluşan bir sertifikalandırma sisteminden alınacak puanların değerlendirilmesi ile sonuçlandırılmaktadır.