LEGIONELLA RİSK DEĞERLENDİRMESİ

13.05.2015 tarih ve 29354 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış “Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince, içerisinde kayıt formları ve rutin koruyucu önlemlerin olduğu bir su yönetim planının oluşturulması, bu planın dosya haline getirilmesi, konaklama tesisine ait bir risk değerlendirmesinin yapılması ve raporlanması, numune alım noktalarının belirlenmesidir.

1. RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve RAPORLAMA

Konaklama tesisinin mevcut şartlarının Sağlık Bakanlığı Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Rehberi, EWGLI (European Working Group Of Legionella Infection) teknik klavuzu ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Legionella Önleme Teknik klavuzları doğrultusunda incelemelerin gerçekleştirilmesi.

“Risk Değerlendirme Raporu” nun hazırlanması; Risk değerlendirme sonucunda fiziksel ve operasyonel sistemde yapılması gerekli düzeltici, önleyici faaliyetlerle ilgili rapor hazırlanması,

Risk değerlendirmesi sırasında kontrol edilecek noktalar aşağıdakiler ile sınırlı kalmamakla beraber;

  • Su kaynağı
  • Soğuk su depoları
  • Sıcak su depoları
  • Odalar
  • Jakuziler
  • Süs havuzları
  • Soğutma kuleleri
  • Türk hamamı ve şok havuzu  sulama sistemi 
  • Bahçe
  • Kayıt sistemi

2. SU YÖNETİM PLANI ve DOSYA

Çalışma şekillerini, kayıt formları ve koruyucu önlemleri içeren yazılı dökümanlara sahip Su Yönetim Planı dosyasının hazırlanarak konaklama tesisine teslim edilmesi.

Risk değerlendirmesi sırasında Sağlık Bakanlığı Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Rehberine göre numune alım noktalarının belirlenmesi. Yönetim’in yükümlülükleri;

ISIS tarafından hazırlanacak fiziksel ve operasyonel sistemde yapılması gerekli düzeltici, önleyici faaliyetlerle ilgili raporun gerekliliklerinin yerine getirilmesi,

ISIS tarafından tavsiye edilen ve önerilen temizlik, dezenfeksiyon, dekontaminasyon ve operasyon prosedürlerinin eksiksiz yerine getirilmesi,