top of page

KVKK DANIŞMANLIĞI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere erişilmesini önlemek ile kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlularının alması gereken teknik ve idari tedbirlere ilişkin olarak işletmenizin mevcut risk ve tehditlerinin belirlenmesi, çalışanların eğitim ve farkındalık çalışmaları, kişisel veri güvenliği politikalarının ve prosedürlerinin belirlenmesi, mevzuta uygunluk ve denetleme hizmetidir.


  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu içeriği,

  • Kişisel veri güvenliğine ilişkin politika oluşturulması,

  • İşletme mevcut risklerin önceden belirlenmesi,

  • Doğru ve tutarlı politika ve prosedürler belirlenmesi

  • Veri sorumlusunun çalışma ve işleyişine uygun şekilde entegrasyon,

  • Olay yönetimini kapsamaktadır.

kvkkdanismanligi
bottom of page