top of page

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DANIŞMANLIĞI

Kurumsal sürdürülebilirlik konularında uluslararası öncü çalışmaların özgün bir şekilde kuruluşlara uyarlanması, strateji geliştirme, danışmalık ve eğitim ile çevreye duyarlıklılarını ve sosyal konulardaki hassasiyetlerini paydaşlarına doğru ve güvenilir bir şekilde aktarmalarını, çalışanlarına ve paydaşlarına verdikleri değeri göstermelerini, sera gazı emisyonlarının belirlenmesini ve kontrol edilmesini, su, enerji, hammadde, yakıt tüketimlerini azaltabilecekleri süreçlerin belirlenmesini, sürdürülebilirlik konularında üstlendikleri sorumluluk ve liderliği belirtmelerini, gelecekteki fırsatları belirlemelerini ve risklerini yönetmeleri hizmetlerinin geliştirilmesi danışmanlığıdır.

surdurulebilirlikdanismanligi
bottom of page