top of page

YANGIN, PARLAMA VE PATLAMA GÜVENLİĞİ

Otellerde yangınlar konfor, misafir ve çalışan ihtiyaçları için çok farklı tesisatlar bulunduğundan önemlidir. Otellerde en çok yangın çıkan mahaller odalar ve mutfaklardır. Isıtma sistemleri ve depolarda oluşan yangınların sayısı da çok fazladır. Otellerde yangın kaynaklarının başında temel neden elektrik tesisatı ve elektrikli cihazlar gelmektedir.


Yangın, parlama ve patlama güvenliğinde; riskleri, yeterli yangın önlemlerinin alınması, yangına neden olacak faktörlerin ortadan kaldırılması, kaçış yollarının uygun olması, eğitimli personel, otomatik algılama sistemleri ve otomatik yağmurlama sistemlerinin olması, yangın korunma sistemleri bakımlarının yapılması ve sürekli çalışır durumda bulundurulması önemeli etkenler olarak kısaca tanımlayabiliriz.


Yangın, parlama ve patlama güvenliği kontrolümüz sırasında;


 • Genel yapı, malzeme, uygulama, standartlar

 • Kaçış yolları

 • Yangın alarm sistemi, yangın tespiti

 • Yangın mücadele ekipmanları

 • Acil aydınlatma

 • İşaretleme

 • Riskli alanlar

 • Yangın bölmeleri

 • Elektrik güvenliği

 • Yanıcı, parlayaıcı madde yönetimi

 • Kimyasal yönetimi

 • Acil eylemler planları ve personel eğitimi

 • Sahaya özgün sistemler

yangınparlamavepatlamagüvenliği
bottom of page